Amacı

Güzel Çamlıdere de kuşaklar boyu yaşama doyum projesi amacı

 

Projenin hazırlanmasındaki etkin düşünce ülkemiz genelinde önemli görülen, kuşaklar arası uyumun sağlanması için pilot uygulamayı gerçekleştirmektir.

Bu hedeften yola çıkılarak;

  • Ankara’nın doğal güzelliği ile ünlü ilçesi Çamlıdere’de yaşlıların kültürel, ekonomik, politik ve sosyal yaşam ile yaşam boyu öğrenmeye katılımlarının sağlanması ve sürdürülmesinin teşvik edilmesi, yaslıların yaşamla kucaklaşabilmesi için boş zamanlarını geçirebilecekleri ortamların sağlanması,
  • Çocuk, genç ve yaşlıların sosyal uyum ve entegrasyonun güçlendirilmesi,
  • Kamu kesimi, özel kesim arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması
  • Yerel potansiyelin harekete geçirilmesi,
  • Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmenin hızlandırılması amaçlanmıştır.

Çamlıdere insanı Ankara yı, Ankara insanı Türkiye yi yansıtır.

Proje kuşaklar arası iletişimi güçlendirerek tecrübelerin aktarımıyla oluşacak birikimin bireylerin yaşam doyumlarının yükselmesine katkıda bulunacaktır.

  • Ankara, Çamlıdere’de gençlerin ve çocukların oluşturulacak kütüphane kapsamında yaşlılara canlı kitap okuyarak sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci geliştirilecektir.
  • İlçemizde ki yaşlılar için hobi serası hazırlanacak ve bu kanalla yetiştirilecek süs bitkileriyle ilçe turizminde seracılık çekici etmen oluşturacaktır.
  • Yaşlılar, çocuklar ve gençlerin bir arada uçurtma yapacakları atölye oluşturularak, farklı kuşaklardan bireylerin birbirleri ile yardımlaşmasına, bilgi, becerileri ve anılarını paylaşarak, potansiyellerini sergilemelerine olanak sağlayacaktır.
  • Yaşlanmanın fizyolojik ve psikososyal yönden olumsuz etkilerini azaltabilmek ve yaşlılıktaki yaşam kalitesini artırabilmek için düzenli egzersiz ve fiziksel aktivitelerine uygun spor alanı oluşturularak, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlılık hakkında farkındalık oluşturulacaktır.

Projemiz çevre ve doğal yapının korunmasına duyarlıdır.